Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Particuliere Beveiliging

ISBN:
978-90-5431-041-9

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Particuliere Beveiliging (digitaal invulbare pdf)

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal. Ze moeten in het Engels bezoekers ontvangen, de telefoon aannemen of informatie verstrekken. Ook moeten ze kennis hebben van het beveiligingsjargon in het Engels. Met Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Particuliere Beveiliging zijn Beveiligers al snel goed inzetbaar bij internationale evenementen en kunnen ze buitenlanders in correct Engels te woord staan.

Deze methode wijkt inhoudelijk af van de methode voor de Publieke Veiligheid.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Beveiliger (niveau 2)
 • Coördinator Beveiliging (niveau 3)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar de overdacht van een dienst door een beveiliger
 • Luisteren naar de wensen van een klant op het gebied van beveiliging
 • Luisteren naar een instructie over de beveiliging van een evenement

Lezen:

 • Lezen van een tekst over de taken van een beveiliger
 • Lezen van een tekst over een terroristische aanslag
 • Lezen van een tekst over het omgaan met een vijandig gezind publiek

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek tussen een beveiliger en een bezoeker van een festival
 • Een gesprek met een manager van een bedrijf n.a.v. een inbraakalarm
 • Een telefoongesprek tussen een beveiliger en een mogelijke klant

Spreken:

 • Een uitleg geven aan een winkelende klant over de ontruiming van een winkelcentrum.
 • Het aanspreken van een dronken gast die overlast veroorzaakt.
 • Een verantwoording aan het publiek na de tijdelijke afsluiting van een straat

Schrijven:

 • Het schrijven van een rapportage na het aanhouden van een winkeldief
 • Het schrijven van een rapportage na het helpen van een slachtoffer
 • Het schrijven van een rapportage na het optreden tegen een verslaafd persoon

Ieder schooljaar worden extra opdrachten aan deze methode toegevoegd. De eerste set met extra opdrachten verschijnt in schooljaar 2021-2022 automatisch in de methode. Wilt u nu al de beschikking hebben over het nieuwe materiaal? Neemt u dan even contact met ons op. Wij sturen u de bestanden graag toe.

Wilt u graag 1 of meer diagnostische toetsen bij deze methode hebben? Neemt u ook dan contact met ons op. Het is een kleine moeite voor ons om ze (op maat) voor u te maken.

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Keuken

Keuken

Medewerkers in de Keuken kunnen allang niet meer volstaan met een goede beheersing van alleen het Nederlands.