Overig lesmateriaal: de ladekast

Deze digitale database van De Vries Taaltrainingen bevat meer dan 10.000 taaltaken. Alle taaltaken zijn geconstrueerd volgens de richtlijnen van het Europese Referentiekader en het Referentiekader Taal. De ladekast bevat complete grammatica’s Duits, Engels, Frans en Spaans, met 40 topics en 200 oefentaken per taal uitermate geschikt voor zelfstudie. Hetzelfde geldt voor de lijsten met vaardigheidsvocabulaire.

Nieuw sinds 2017 zijn de oerdegelijke examentrainingen Nederlands en Engels voor Lezen en Luisteren, die uitstekend voorbereiden op het COE. Vele honderden taken met meerkeuzevragen bereiden uw studenten grondig voor op het landelijke examen.

Op vrijwel alle niveaus van het Common European Framework zijn voor alle (sub-)vaardigheden van de talen Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands taaltaken met de bijbehorende uitwerkingen en beoordelingsformats beschikbaar. Ook de audiofragmenten bij de luistervaardigheid kunnen op eenvoudige wijze gedownload worden.

Vrijwel alle sectoren van het onderwijs zijn vertegenwoordigd, o.a.:

– Handel en Economie
– Techniek en ICT
– Toerisme, Recreatie, Horeca, Sport
– Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn
– Uiterlijke Verzorging.

De prijs van een licentie voor alle materialen uit de digitale ladekast (alle talen en alle niveaus) is afhankelijk van een aantal factoren (o.a. omvang, duur en gebruik). In goed overleg met u komen wij tot een acceptabel tarief. Docenten krijgen uiteraard gratis de beschikking over alle materialen. Neemt u voor meer informatie direct contact met ons op.

De voordelen van de digitale ladekast op een rijtje gezet:

– Taaltaken voor alle talen, alle niveaus, alle (sub)vaardigheden
– Audio-fragmenten bij de luistervaardigheid
– Basisgrammatica’s (met honderden oefentaken) en overzichten met vocabulaire
– Groeimodel: ieder jaar meer taken (nu al 10.000 bestanden)
– Voor vrijwel alle sectoren materiaal beschikbaar
– Zeer gebruiksvriendelijk, zelfsturend, flexibel
– Opgaven, uitwerkingen en beoordelingsformats kunnen geprint worden
– Geschikt voor alle mbo-niveaus
– Eigen inbreng, aanvullende documentatie mogelijk
– Web-based: geen eigen server nodig, geen systeembeheer
– Back-up systematiek bij tweede provider
– Ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk van het lesgeven in het roc
– Ondersteunende training/scholing mogelijk.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neemt u eens vrijblijvend een kijkje in de digitale ladekast. Deze is vier niveaus diep vrij toegankelijk voor iedereen!