Boeiend, motiverend en beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Keuken

Keuken

Medewerkers in de Keuken kunnen allang niet meer volstaan met een goede beheersing van alleen het Nederlands.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Logistiek

Logistiek

Medewerkers in de Logistiek krijgen in hun contacten steeds vaker te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Motorvoertuigtechniek

Motorvoertuigentechniek

Autotechnici krijgen tijdens service, reparatie en onderhoud in toenemende mate met de Engelse taal te maken.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Bediening

Bediening

Medewerkers in de Bediening staan gasten en collega’s ook vaak in het Engels te woord.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Secretariële beroepen

Secretariële beroepen

Secretaresses moeten in allerlei situaties zakelijke gesprekken voeren en berichten schrijven in het Engels.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Brood en Banket

Brood en Banket

Bakkers en Leidinggevenden in de Bakkerij krijgen steeds vaker te maken met Engelstalige klanten of collega’s.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Financiële beroepen

Financiële beroepen

Financieel Administratief Medewerkers, Accountants en Bedrijfsadministrateurs moeten de Engelse taal in redelijke mate beheersen.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Travel, Leisure & Hospitality

Travel, Leisure & Hospitality

De Medewerkers Travel, Leisure en Hospitality werken in een omgeving met veel internationale en dus ook Engelstalige klanten/gasten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Procestechniek

Procestechniek

Medewerkers in de Procestechniek moeten Engelstalige documentatie bij apparatuur en installaties tot zich nemen en ernaar handelen.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Luchtvaartdienstverlening

Luchtvaartdienstverlening

Luchtvaartdienstverleners moeten aan hoge taaleisen voldoen i.v.m. het internationale karakter van hun beroep.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Evenementenorganisatie

Evenementenorganisatie

Medewerkers in de Evenementenorganisatie moeten bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen hun Engels zowel passief als actief goed beheersen.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Commercie

Commercie

Voor Commercieel Medewerkers en Accountmanagers is een goede beheersing van het Engels vanzelfsprekend een absolute must.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Juridische beroepen

Juridische beroepen

Juridisch-administratieve dienstverleners verstrekken ook aan Engelstalige personen juridische informatie. Ze verwijzen - indien nodig - door en beheren het dossier.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Elektrotechniek

Elektrotechniek

Monteurs in de Elektrotechniek komen bij het lezen van aanwijzingen en in contacten met klanten met enige regelmaat in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Horeca

Horeca

Ondernemers in de Horeca werken in een internationale context en moeten daardoor zowel met medewerkers als gasten communiceren in het Engels.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Sport

Sport en Bewegen

Medewerkers en coördinatoren in de Sport- en bewegingsbranche komen in verschillende situaties met enige regelmaat ook in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Verkoop en Retail

Verkoop en Retail

Medewerkers in de Retail krijgen veel Engelstalige klanten. Ze verhogen hun omzet met Beroepsgericht Engels.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Optiek

Optiek

Opticiens kunnen ook Engelstalige informatie lezen en klanten in het Engels te woord staan met Beroepsgericht Engels.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Laboratoriumtechniek

Laboratoriumtechniek

Laboranten kunnen ook Engelstalige informatie lezen en Engelstalige personen begrijpen met Beroepsgericht Engels.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Publieke Veiligheid

Publieke Veiligheid

Laboranten kunnen ook Engelstalige informatie lezen en Engelstalige personen begrijpen met Beroepsgericht Engels.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Schoonheidsverzorging (themahoofdstukken)

Schoonheidsverzorging

Schoonheidsspecialistes komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Marketing en Communicatie

Marketing en Communicatie

Marketing Medewerkers communiceren nog efficiënter met Beroepsgericht Engels

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Bouwkunde

Bouwkunde

Werknemers in de Bouw gaan internationaal met Beroepsgericht Engels

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Maatschappelijke Zorg

Maatschappelijke Zorg

Medewerkers in de Maatschappelijke Zorg begeleiden ook Engelstaligen met Beroepsgericht Engels

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Pedagogisch Werk

Pedagogisch Werk

Pedagogisch Werkers functioneren nog beter met Beroepsgericht Engels

Beroepsgericht Duits voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Duits spreken.

Beroepsgericht Duits voor de Opleidingen in de
Logistiek

Logistiek

Medewerkers in de Logistiek krijgen in hun contacten steeds vaker te maken met de Duitse taal.

Beroepsgericht Duits voor de Opleidingen in de
Bediening

Bediening

Medewerkers in de Bediening staan gasten en collega’s ook vaak in het Duits te woord.

Beroepsgericht Duits voor de Opleidingen in de
Secretariële beroepen

Secretariële beroepen

Secretaresses moeten in allerlei situaties zakelijke gesprekken voeren en berichten schrijven in het Duits.

Beroepsgericht Duits voor de Opleidingen in de
Travel, Leisure & Hospitality

Travel, Leisure & Hospitality

De Medewerkers Travel, Leisure en Hospitality werken in een omgeving met veel internationale en dus ook Duitstalige klanten/gasten.

Beroepsgericht Duits voor de Opleidingen in de
Evenementenorganisatie

Evenementenorganisatie

Medewerkers in de Evenementenorganisatie moeten bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen hun Duits zowel passief als actief goed beheersen.

Beroepsgericht Duits voor de Opleidingen in de
Commercie

Commercie

Voor Commercieel Medewerkers en Accountmanagers is een goede beheersing van het Duits vanzelfsprekend een absolute must.

Beroepsgericht Duits voor de Opleidingen in de
Horeca

Ondernemer Horeca

Ondernemers in de Horeca werken in een internationale context en moeten daardoor zowel met medewerkers als gasten communiceren in het Duits.

Beroepsgericht Frans voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Frans spreken.

Toelichting op ons lesmateriaal

Studenten willen datgene leren wat aansluit bij hun opleiding en hun toekomstige beroep. De auteurs van De Vries Taaltrainingen ontwikkelen (digitaal invulbare) lesboeken die in het veld van ruim 150 beroepen gebruikt kunnen worden, van vrachtwagenchauffeur tot kapper, van logistiek medewerker tot secretaresse. Lesboeken met daarin een afnemende sturing en een toenemende complexiteit. Geen generiek materiaal, maar uitdrukkelijk materiaal dat aansluit bij de informatie in de betreffende kwalificatiedossiers. Met natuurlijk veel aandacht voor het vakspecifieke jargon.

We weten uit ervaring hoe belangrijk houvast voor de student is. Onze overzichtelijke lesboeken bieden daarom structuur in alle opzichten en zijn uiterst praktisch uitvoerbaar. Het zijn lesboeken waarmee studenten heerlijk aan de slag kunnen. Onderdelen en oefeningen voor de vaardigheden lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven, maar ook voor de ondersteunende vaardigheden grammatica en vocabulaire, zijn gestructureerd opgebouwd volgens een doordacht format. Na één hoofdstuk weet de student hoe de volgende hoofdstukken eruitzien.

Het leren van een taal gaat verder dan schrift alleen. Taal is ook visueel. Als docent kun je het lesmateriaal echt tot leven brengen. In onze lesboeken wordt professioneel fotomateriaal ingezet dat aansluit bij de belevingswereld van de student. Spelvormen en duo-oefeningen zorgen ervoor dat de studenten af en toe even kunnen ontspannen. Om de stof echt tot zich te nemen en om geboeid te blijven. Voor de luistervaardigheid zijn er ondersteunende audiobestanden die door native speakers ingesproken zijn in een professionele studio. Met behulp van dit lesmateriaal kunnen studenten redelijk zelfstandig aan het werk, wat het werk van de docent eenvoudiger maakt.

Voor de docenten zijn er uiteraard (gratis) uitwerkingen met de antwoorden bij de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen bij de productieve vaardigheden. Aan het einde van ieder hoofdstuk is er een pagina waarop de voortgang van de student geregistreerd kan worden.