Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Procestechniek

ISBN:
978-90-5431-053-2

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Procestechniek (digitaal invulbare pdf)

Medewerkers in de Procestechniek moeten Engelstalige documentatie tot zich nemen en ernaar handelen. Daarnaast werkt de operator steeds vaker met apparatuur en installaties van buitenlandse makelij. De voorschriften voor de bediening van de meet- en regelapparatuur daarbij zijn vaak in het Engels geschreven. Dat geldt ook voor allerlei waarschuwingen en instructies op de werkvloer. Met Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Procestechniek komen operators niet voor verrassingen te staan.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Procesoperator A (niveau 2)
 • Procesoperator B (niveau 3)
 • Mechanisch Operator A (niveau 2)
 • Mechanisch Operator B (niveau 3)
 • Operator C (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar de overdracht van een dienst door een collega
 • Luisteren naar vragen, tips en instructies van de leidinggevende
 • Luisteren naar instructies over de handelswijze bij brand of een ongeval

Lezen:

 • Lezen van aanwijzingen en instructies op het gebied van arbo en milieu
 • Lezen van trainingsmateriaal over veiligheid op de werkplek
 • Lezen van inhoudelijke informatie over het beroep van procestechnicus

Gesprekken voeren:

 • Het vragen van advies aan een collega over de voorbereiding van het productieproces
 • Een gesprek met de leidinggevende over de kwaliteitscontrole van een ijsmachine
 • Het aanspreken van een collega die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt

Spreken:

 • Het informeren van de leidinggevende over een storing in het productieproces
 • Het geven van informatie over het functioneren van een nieuwe verpakkingsmachine
 • Het presenteren van regels en veiligheidsvoorschriften aan een nieuwe collega

Schrijven:

 • Het schrijven van een korte notitie voor de afdelingsmanager over een storing in een vulmachine
 • Het rapporteren over het procesverloop van een nieuw geïnstalleerde verpakkingsmachine
 • Het schrijven van een verslag over de voortgang in het ontwerp van een nieuwe sorteermachine

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.