Vul de persoonlijke code in en download de taaltraining

Dit werk is uitdrukkelijk persoonsgebonden en mag op geen enkele wijze klassikaal ingezet of gedeeld worden.
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd op grond van de Auteurswet; de Auteursrechten van dit materiaal liggen uitsluitend bij De Vries Taaltrainingen.

Niets uit dit werk mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vries Taaltrainingen gebruikt, openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden door middel van druk, fotokopie, scanning, microfilm of op welke wijze dan ook.

Wie zonder uitdrukkelijke toestemming van De Vries Taaltrainingen dit beschermde werk openbaar maakt en/of kopieert, maakt zich schuldig aan schending van het Auteursrecht. Misbruik van dit materiaal is strafbaar.

De Vries Taaltrainingen heeft veel aandacht besteed aan de teksten en afbeeldingen in dit werk. Mocht er toch sprake zijn van inbreuk op de rechten van enige partij, bieden wij hier op voorhand excuses voor aan en vragen wij de betreffende persoon of instantie dringend contact met ons op te nemen.

De Vries Taaltrainingen draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ten gevolge van het gebruik van dit werk.

Lees de volledige privacyverklaring

Let op!

Gebruik een correct en werkend e-mailadres bij het invullen van dit formulier en zorg dat je bij het invullen daarvan geen fouten maakt. De link naar de taaltraining wordt naar dit e-mailadres verstuurd. Deze link is maximaal 30 minuten geldig!

Je kunt je bestand openen en bewerken met behulp van Adobe Acrobat Reader DC. Dit programma kun je eventueel gratis downloaden op internet. Alleen dan kun je goed en gemakkelijk met de methode werken. Bespreek dit eventueel met je docent!