Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Motorvoertuigentechniek

ISBN:
978-90-5431-047-1

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Motorvoertuigentechniek (digitaal invulbare pdf)

Autotechnici krijgen tijdens service, reparatie en onderhoud in toenemende mate met de Engelse taal te maken. Soms zijn handleidingen en gebruiksaanwijzingen in het Engels geschreven. Klanten en leidinggevenden zijn steeds vaker Engelstalig. Dat is geen probleem met Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Motorvoertuigentechniek.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Autotechnicus (niveau 2)
 • Bedrijfsautotechnicus (niveau 2)
 • Eerste Autotechnicus (niveau 3)
 • Eerste Bedrijfsautotechnicus (niveau 3)
 • Technisch Specialist Personenauto’s (niveau 4)
 • Technisch Specialist Bedrijfsauto’s (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar de werkinstructies van de leidinggevende
 • Luisteren naar een opdracht voor uit te voeren onderhoud en reparaties
 • Luisteren naar instructies m.b.t. een diagnosestelling

Lezen:

 • Lezen van aanwijzingen over het vervangen van een band
 • Lezen van instructies over het vervangen van koelvloeistof
 • Lezen van tips m.b.t. de veiligheid in de werkplaats

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek met de leidinggevende over uit te voeren onderhoud en reparaties
 • Een gesprek met een collega over de verdeling van de werkzaamheden
 • Een gesprek met een klant die een paar vragen heeft

Spreken:

 • Een mondelinge rapportage over uitgevoerd onderhoud aan een tractor
 • Het inspreken van een bericht op de voicemail van een klant
 • Een toelichting over de totstandkoming van een diagnosestelling

Schrijven:

 • Het schrijven van een kort reparatieverslag
 • Het noteren van uitgevoerde werkzaamheden op een werkorder
 • Het vastleggen van de inhoud van een klantgesprek in het klantenbeheersysteem

Ieder schooljaar worden extra opdrachten aan deze methode toegevoegd. De eerste set met extra opdrachten verschijnt in schooljaar 2021-2022 automatisch in de methode. Wilt u nu al de beschikking hebben over het nieuwe materiaal? Neemt u dan even contact met ons op. Wij sturen u de bestanden graag toe.

Wilt u graag 1 of meer diagnostische toetsen bij deze methode hebben? Neemt u ook dan contact met ons op. Het is een kleine moeite voor ons om ze (op maat) voor u te maken.

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.