Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Laboratoriumtechniek

ISBN:
978-90-5431-072-3

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in Laboratoriumtechniek (digitaal invulbare pdf)

Deze methode is nog in ontwikkeling. Op dit moment kunt u alleen direct bij onze Uitgeverij meer informatie en beoordelingsmateriaal aanvragen.

Laboranten krijgen met enige regelmaat Engelstalige documenten te lezen. Ook de contacten met Engelstaligen (collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers) vinden steeds vaker plaats in het Engels.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Allround Laborant (niveau 3)
 • Chemisch-fysisch Analist (niveau 4)
 • Biologisch Medisch Analist (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar instructies van de leidinggevende
 • Luisteren naar de procedure om monsters te nemen
 • Luisteren naar veiligheidsvoorschriften bij het uitbreken van een brand

Lezen:

 • Lezen van veiligheidsregels in het laboratorium
 • Lezen van regels over het omgaan met noodsituaties
 • Lezen en begrijpen van symbolen op de werkvloer

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek met de leidinggevende over de dagindeling
 • Een tussentijds gesprek met een opdrachtgever
 • Een gesprek met een collega over de mogelijke werkwijze

Spreken:

 • Het geven van een toelichting over uitgevoerde werkzaamheden
 • Bevindingen over meetwaarden van aangeleverde monsters
 • Een verslag over een uitgevoerde analyse

Schrijven:

 • Het schrijven van een e-mail naar een collega
 • Het bestellen van artikelen bij een leverancier
 • Het schrijven van een verslag over de werkzaamheden van vandaag

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.