Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Financiële Beroepen

ISBN:
978-90-5431-052-5

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Financiële Beroepen (digitaal invulbare pdf)

Financieel Administratief Medewerkers, Accountants en Bedrijfsadministrateurs moeten beschikken over een redelijk beheersingsniveau van de Engelse taal. Het aantal bedrijven met Engels als “corporate language” neemt toe. Met Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Financiële Beroepen kan men in alle gevallen goed uit de voeten.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Financieel Administratief Medewerker (niveau 3)
 • Junior Assistent Accountant (niveau 4)
 • Bedrijfsadministrateur (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar werkinstructies van de leidinggevende
 • Luisteren naar een gesprek tussen een verkoopmanager en een klant
 • Luisteren naar de behoeften en verwachtingen van een potentiële klant

Lezen:

 • Lezen van e-mails over eenvoudige onderwerpen (factuur, bestelling, klacht)
 • Lezen van een tekst over het beroep van accountant
 • Lezen van teksten over betalingsherinneringen, aanmaningen en incassoprocedures

Gesprekken voeren:

 • Het opvragen van informatie voor het opstellen van een factuur
 • Een eenvoudig telefoongesprek met een debiteur
 • Het inwinnen van informatie over de kredietwaardigheid van een nieuwe klant

Spreken:

 • Het verstrekken van informatie over het stelsel van inkomstenbelasting
 • Communiceren met klanten, collega’s of de leidinggevende in tien fictieve situaties
 • Het verzorgen van een presentatie over een opleiding in de financieel administratieve beroepen

Schrijven:

 • Het schrijven van een e-mail in verband met het aanleveren van gegevens
 • Het schrijven van een bericht aan een crediteur over een onjuiste factuur
 • Het opstellen van een betalingsherinnering/aanmaning

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.