Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Publieke Veiligheid

ISBN:
978-90-5431-073-0

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in Publieke Veiligheid (digitaal invulbare pdf)

Gratis beoordelingsmateriaal bij deze methode kunt u op dit moment uitsluitend direct bij onze Uitgeverij aanvragen. Handhavers Toezicht en Veiligheid komen vanzelfsprekend veel in aanraking met de Engelse taal. Dat is bijvoorbeeld het geval in de contacten op straat. Door de toenemende internationalisering van onze maatschappij wordt daar steeds vaker Engels gesproken. Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Medewerker Toezicht en Veiligheid (niveau 2)
 • Handhaver Toezicht en Veiligheid (niveau 3)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden. De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek. Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier): Luisteren:

 • Luisteren naar het aanspreken en de uitleg van een foutparkeerder
 • Luisteren naar een gesprek met een persoon die van de fiets gevallen is
 • Luisteren naar een bezoeker van een dancefestival die onwel dreigt te worden

Lezen:

 • Lezen van informatie over het omgaan met een agressief publiek
 • Lezen van instructies over het verlenen van Eerste Hulp bij Ongevallen
 • Lezen van een tekst over veilig en verantwoord surveilleren

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek met een Engelstalige gast die overlast veroorzaakt op een terras
 • Het ondervragen van omwonenden naar aanleiding van vernielingen in de wijk
 • Een gesprek met een Engelstalige vrouw die fietst in het voetgangersgebied

Spreken:

 • Het verzorgen van een korte uitleg bij een ontruiming
 • Het aanspreken van een Engelstalige vrouw die zonder vergunning collecteert
 • Uitleg geven aan een groep Engelse hooligans

Schrijven:

 • Het schrijven van een rapportage over een dronken Engelsman
 • Een rapportage over een Engelse toerist die onwel geworden is
 • Het schrijven van een melding over een Engelstalige winkeldief

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.