• Werknemers in de Bouw gaan internationaal met Beroepsgericht Engels

Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Bouwkunde

ISBN:
978-90-5431-080-8

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Bouwkunde (digitaal invulbare pdf)

Gratis beoordelingsmateriaal bij deze methode kunt u op dit moment uitsluitend direct bij onze Uitgeverij aanvragen.

Ook werknemers in de Bouw/Infra komen steeds meer in aanraking met de Engelse taal. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het maken van afspraken met leveranciers en bij het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van werkzaamheden. Door de toenemende internationalisering van onze maatschappij wordt Engels ook in de Bouw steeds belangrijker.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra (niveau 4)
 • Uitvoerder Bouw (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar een klant die bouwplannen heeft
 • Luisteren naar een leverancier die problemen heeft met de levering van materialen
 • Luisteren naar veiligheidsinstructies op je stagebedrijf

Lezen:

 • Lezen van instructies op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid
 • Lezen van informatie over de producten van een leverancier
 • Lezen van teksten over valbescherming, gehoorbescherming etc.

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek met je leidinggevende over het ontwerp van een bedrijfspand
 • Het evalueren van uitgevoerd schilderwerk met een onderaannemer
 • Het attenderen van een nieuwe collega op de veiligheidsvoorschriften

Spreken:

 • Het informeren van een klant over de gestegen prijzen van bouwmaterialen
 • Het instrueren van personeel op de bouwplaats over onderwerpen op gebied van veiligheid
 • Uitleg geven aan een klant over wijzigingen in de uitvoering van een bouwproject

Schrijven:

 • Het bevestigen van gemaakte afspraken met een leverancier
 • Een uitwerken van tips over het tillen van zware objecten
 • Het schrijven van een e-mail over de voortgang van een bouwproject

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.