Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Juridische Beroepen

ISBN:
978-90-5431-057-0

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Juridische Beroepen (digitaal invulbare pdf)

Juridisch-administratieve dienstverleners verstrekken ook aan Engelstalige personen juridische informatie. Ze verwijzen – indien nodig – door en beheren het dossier. Omdat onze samenleving steeds internationaler wordt, zullen dit soort situaties steeds vaker voorkomen.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Juridisch Administratief Dienstverlener (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar een gesprek met een klant die zakelijk juridisch advies wil
 • Luisteren naar een gesprek tussen een medewerker van de Gemeente en een inwoner
 • Luisteren naar een klant die zich mogelijk wil vestigen op een bedrijfslocatie

Lezen:

 • Lezen van informatie over contractvormen
 • Lezen van teksten over de rechten van deurwaarders
 • Lezen van informatie over de sociale zekerheid in Nederland

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek met een klant die ontslag aangezegd is wegens zwangerschap
 • Een gesprek met de manager van een chemisch bedrijf dat problemen veroorzaakt
 • Een gesprek met een verzekerde die het niet eens is met de toegekende vergoeding

Spreken:

 • Het geven van informatie over het Nederlandse belastingstelsel
 • Het verstrekken van informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Het verzorgen van een presentatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Schrijven:

 • Het opstellen van een e-mail voor een inwoner over de bouwmogelijkheden in de Gemeente
 • Het schrijven van een gespreksverslag over een klant met financiële problemen
 • Het opstellen van de tekst van een laatste aanmaning namens een klant die op betaling wacht

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.