Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Verkoop en Retail

ISBN:
978-90-5431-070-9

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Verkoop en Retail (digitaal invulbare pdf)

Medewerkers in de Verkoop en Retail krijgen ook veel te maken met Engelstalige klanten. Bij de verkoop van producten en bij het verstrekken van informatie is een goede beheersing van de Engelse taal beslist geen overbodige luxe.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Assistent Verkoop/Retail (niveau 1)
 • Verkoper (niveau 2)
 • Eerste Verkoper (niveau 3)
 • Ondernemer Retail (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar een klant die een artikel wil kopen
 • Luisteren naar aanwijzingen in instructies in praktijksituaties
 • Luisteren naar de klacht van een klant

Lezen:

 • Lezen van informatie over winkeldiefstallen
 • Lezen van schriftelijke klachten van klanten
 • Lezen van artikelen over het starten van een ‘retail business’

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek met een klant die belangstelling heeft voor een product
 • Het voeren van een volledig verkoopgesprek
 • Een voortgangsgesprek met een lerende medewerker

Spreken:

 • Het verzorgen van een korte uitleg over het bedrijf en de producten
 • Een presentatie in het Engels over het beroep van verkoper
 • Taaluitingen in de contacten met klanten, collega’s, leveranciers en/of de leidinggevende

Schrijven:

 • Het schrijven van een e-mail naar een klant die een klacht heeft
 • Het schrijven van een kort verslag n.a.v. een voortgangsgesprek met een medewerker
 • Het schrijven van een bericht aan de leidinggevende over de dagelijkse gang van zaken

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.