• Pedagogisch Werkers functioneren nog beter met Beroepsgericht Engels

Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het Pedagogisch Werk

ISBN:
978-90-5431-082-2

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het Pedagogisch Werk (digitaal invulbare pdf)

Gratis beoordelingsmateriaal bij deze methode kunt u op dit moment uitsluitend direct bij onze Uitgeverij aanvragen.

Pedagogisch Medewerkers komen vanzelfsprekend veel in aanraking met de Engelse taal. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de begeleiding van kinderen en jongeren, bij de uitvoering van leeractiviteiten en in de communicatie met ouders en verzorgers.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Pedagogisch Medewerker (niveau 3/4)
 • Onderwijsassistent (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar een moeder waarvan de dochter gepest wordt
 • Luisteren naar de opvatting van een mogelijke collega over het omgaan met kinderen
 • Luisteren naar de mening van een spreker over de uitvoering van leeractiviteiten

Lezen:

 • Lezen van teksten over het observeren van leerlingen
 • Lezen van teksten over het nut en doel van assessments
 • Lezen van teksten over het voorbereiden van leeractiviteiten

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek met de ouders van een leerling die voor problemen zorgt
 • Een gesprek met je leidinggevende over de organisatie van een sportdag
 • Een kort informeel gesprek met een leerling die een weekend weg geweest is

Spreken:

 • Het verstrekken van informatie aan een ouder over de omgang met peuters
 • Het toelichten van je pedagogische uitgangspunten in het kinderdagverblijf
 • Het verzorgen van een presentatie over het beroep van onderwijsassistent

Schrijven:

 • Het schrijven van een verslag nadat een leerling overgeplaatst is
 • Het doen van een passend voorstel voor de invulling van een sportdag met activiteiten
 • Het schrijven van een korte rapportage voor een psychomotorisch therapeut

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.