Titel:
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Luchtvaartdienstverlening

ISBN:
978-90-5431-055-6

Prijs:
€ 26,- (excl. btw en excl. handlingkosten leermiddelendistributeur)

Audiobestanden:
€ 395,- (excl. btw, eenmalige docentlicentie)

Correctiemodel:
Gratis (docentlicentie)

gratis generiek lesmateriaal engels

Inclusief generieke methode Engels

Bij dit beroepsgerichte lesmateriaal Engels ontvangt u gratis de nieuwe generieke methode Engels ‘Off we go’, deel 1 t/m 4, niveau A1, A2, B1, B2

Direct contact

Heeft u een vraag over deze methode of wilt u de volledige methode inzien, neemt u dan gerust contact met ons op.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de Luchtvaartdienstverlening (digitaal invulbare pdf)

Luchtvaartdienstverleners hebben veel te maken met passagiers uit andere landen en culturen. Om de service en de veiligheid te bieden die gevraagd wordt, moeten luchtvaartdienstverleners kunnen deelnemen aan een vloeiend en spontaan Engelstalig gevoerd gesprek, waarbij normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Daarnaast moeten ze beroepsgerichte instructies in de Engels kunnen geven en Engelstalige beroepsgerichte teksten lezen (bijv. flight safety manuals). Tevens moet ze korte incidentrapportages in het Engels maken.

Deze beroepsgerichte methode Engels is o.a. geschikt voor de volgende opleidingen:

 • Dienstverlener in de Luchtvaart (niveau 4)

Met behulp van deze methode kan de student zichzelf trainen in de verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De training van ruim 200 pagina’s is vrijwel volledig toegespitst op het vakgebied van de opleiding die de student volgt en uitermate geschikt voor zelfstudie. De opdrachten in deze training worden aangeboden op de Europese taalniveaus die voor de betreffende opleidingen van toepassing zijn. Alle deelvaardigheden komen uitgebreid aan bod en er is veel aandacht voor het vakspecifieke jargon. Bij de methode wordt een volledig antwoordmodel geleverd met de uitwerkingen van de opdrachten, scripts bij de luistervaardigheid en beoordelingsmodellen voor de productieve vaardigheden.

De prijs van deze methode is met opzet laag gehouden. Maar het betreft wel uitdrukkelijk een persoonsgebonden lesboek.

Een aantal (willekeurige) voorbeelden van opdrachten uit deze training (gebaseerd op de omschrijvingen uit het betreffende kwalificatiedossier):

Luisteren:

 • Luisteren naar een passagier die een klacht heeft
 • Luisteren naar een echtpaar dat moeite heeft met inchecken
 • Luisteren naar een gestrande passagier

Lezen:

 • Lezen van ‘flight safety instructions’
 • Lezen van informatie over de ‘pre-flight briefings’
 • Lezen van teksten over ‘airplane evacuations’

Gesprekken voeren:

 • Een gesprek met een passagier die bijzondere bagage heeft
 • Het inchecken van reizigers voor een vlucht naar Heathrow
 • Een gesprek met een passagier die probleemgedrag vertoont

Spreken:

 • Een passagier verwelkomen aan boord en zijn plek toewijzen
 • Het overdragen van een passagier met een handicap aan een collega
 • Het verzorgen van een volledige veiligheidsdemonstratie

Schrijven:

 • Het invullen van een ‘passenger report form’
 • Het schrijven van een kort bericht voor de collega’s van de marechaussee
 • Het schrijven van een ‘flight operations incident report’

Download gratis beoordelingsmateriaal

Niet voor studenten

Ander beroepsgericht lesmateriaal

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Particuliere Beveiliging

Particuliere Beveiliging

Beveiligers krijgen in de dagelijkse uitoefening van hun vak regelmatig te maken met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Haarverzorging

Haarverzorging

Kappers en Salonmanagers komen in hun dagelijkse werk steeds meer in aanraking met de Engelse taal.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in de
Mode en Maatkleding

Mode en Maatkleding

Medewerkers in de Mode en Maatkleding krijgen tegenwoordig met enige regelmaat ook opdrachten van Engelstalige klanten.

Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het
Wegvervoer

Wegvervoer

Vrachtwagenchauffeurs komen in hun werk steeds vaker in contact met mensen die Engels spreken.